Art-Häme

Art-Häme sivusto on tarkoitettu kaikille korkeakulttuurista pitäville, jotka haluavat saada lisää tietoa Hämeen alueen taiteellisista projekteista ja tapahtumista. Sivustolla on tarkoitus edistää Hämeen alueellista taide- ja kulttuurikasvatusta, opastaen kuluttajia samalla huomaamaan kuinka monimuotoista ja laadukasta taiteellinen toiminta Suomen Hämeessä on.

Haluamme myös selventää alueellisia eroja taiteessa ja sen tekemisessä, sekä ennenkaikkea perehtyä Hämäläisen taiteen historiaan kuin myös nykyhetkeen.

Käymme uutiskatsauksissamme läpileikkauksen Hämeen taiteen nykyistä tilaa ja sen eri genrejä sekä uusia lupaavia taiteilijoita. Esittelemme myös merkittäviä taiteen vaikuttajia ja mandaatteja, sekä nykyisyydestä että historiasta ja kerromme kuinka taiteesta kiinnostunut voi päästä mukaan taiteelliseen toimintaan Hämeen seudulla.

Kerromme myös siitä, minkälaista ja tasoista taiteen opiskelu Hämeessä on ja kuinka sitä on mahdollisuus päästä opiskelemaan.

Raotamme myös verhoa Hämeen Under Ground-taiteeseen ja kiisteltyyn taiteenlajiin, tatuointi taiteeseen. Taide pitää sisällään lähes kaiken ihmisen elämään kuuluvan, ja Art-Häme onkin halunnut lähteä purkamaan lankakerää, esittellen taiteenlajin toisensa jälkeen, ottaen mukaan myös kiisteltyjä taiteen alalajeja.

Yksi tärkeimmistä tavoitteista, joita Art-Häme tavoittelee, on saada ihmiset huomaamaan taide ympärillämme. Se on osana jokapäiväistä elämäämme ja täyttää jokaisen aistimuksemme, jos vain annamme sille siihen luvan. Havahtuminen taiteeseen, sekä visuaaliseen todellisuuteen onkin ensimmäinen asia, joka taiteesta kiinnostuneen tulee oppia. Tämän jälkeen taide on jokapuolella ja kaikkialla ympäristössämme.

Toivomme että lukijoilla herää kiinnostus ja runsaasti kysymyksiä heidän lukiessaan Art-Häme sivustoa. Lapsenomainen ihmettely ja kysymysten esittäminen on asia, joka jokaisen aikuisen tulisi takaisin oppia. Kun tämä taito on saatu palautettua, on ihminen valmis taiteellisille kokemuksille ja kokeiluille. Tärkeä asia on myös ymmärtää että taiteen ei tarvitse olla loogista tai järkevää. Sen ainoa tehtävä on herättää, ihmetyttää, ihastuttaa ja vihastuttaa, sekä tottakai herättää lukuisia kysymyksiä ja ajatusketjuja katsojan mielessä.

Toimittajillamme on laaja kokemus taiteesta ja muotoilusta monilla eri toimialoilla – kaikkea öljymaalausten ja veistosten luomisesta muun muassa verkkosuunnittelijoina ja valokuvaajina työskentelyyn.

Tämän sivuston ylläpitämisen lisäksi kaikki toimittajat ovat taiteen ja muotoilun ammattilaisia. Joskus teemme yhteistyötä yksityishankkeissa Art-Hämeen ulkopuolella, viime vuosina olemme työskennelleet pääasiassa graafisen suunnittelun parissa suomalaisille ja ruotsalaisille kasinopalveluille Maltalla. Esimerkiksi Kenon Tulokset. Työskentelemme myös toimistokalusteiden ja web-muokkauksen kanssa suomalaisille yrityksille.

Tämä verkkosivusto keskittyy Hämeen alueen taiteeseen. Jos olet kiinnostunut seuraamaan yksityishankkeitamme Art-Hämeen ulkopuolella, löydät meidät Pinterestistä ja Instagramista.

Taide

Jos kuulut niihin ihmisiin, joiden mielestä taide on tylsää tai et voi arvostaa sitä, jos et osaa itse maalata tai piirtää… Tämä artikkeli on kirjoitettu juuri sinulle! Taiteesta voi nimittäin nauttia kuka tahansa, joka on valmis antamaan sille mahdollisuuden. Taide on käsitteenä hyvin laaja eikä siitä nauttiakseen tarvitse olla minkään sortin taidetietäjä!

Tässä kirjoituksessa keskustelemme siitä, mitä taide on ja miksi se on niin tärkeää ja arvostettua. Tutustumme myös erilaisiin taiteen lajeihin ja tyylisuuntiin. Pysy siis kuulolla – aiomme määritellä uudelleen käsityksesi siitä, mitä taide on!

Elämme maailmassa, joka on täynnä taidetta. Taidetta on kaikkialla, mihin vain katsomme: aina nykytaiteen museoiden maalauksista graffiteihin lähiöidemme kaduilla. Mutta mitä taide oikeastaan on? Ja miksi sillä on merkitystä?

Laajimmillaan taidetta on kaikki, mikä ilmentää taiteilijan luovaa näkemystä. Se voi olla esimerkiksi maalaus, veistos, valokuva, musiikkikappale, tanssiesitys tai elokuva. On kuitenkin loputtomasti mahdollisuuksia siihen, mitä voidaan pitää taiteena. Kukin voi itse päättää, miten taiteen määrittelee.

Taiteella on merkitystä, koska se antaa meille keinon olla yhteydessä toisiimme ja ilmaista tunteitamme ja ajatuksiamme. Se auttaa meitä näkemään maailman uudella ja erilaisella tavalla. Ja mikä ehkä tärkeintä, taide on kaikkia varten. Olipa kyseessä Leonardo da Vincin maalaus tai lapsen piirtämä kukka, taiteella on voima liikuttaa ja inspiroida meitä kaikkia.

Taidetta on monenlaista

Taide on laajimmassa merkityksessään viestinnän muoto. Se tarkoittaa sekä sitä, mitä taiteilija haluaa taiteellaan sanoa että sitä, mitä taidetta katsova siinä näkee. Tätä merkitystä muokkaavat käytetyt materiaalit, tekniikat ja muodot. Taiteen avoin luonne antaa sille mahdollisuuden välittää monenlaisia viestejä ja ideoita, mikä tekee siitä tehokkaan välineen henkilökohtaisten ajatusten ja tunteiden välittämiseen. Taiteen luomiseen (kuten myös vaikka kryptovaluutan käyttämiseen) on loputtomasti mahdollisuuksia.

Taiteen eri lajeja

Taide on ollut osa elämäämme siitä lähtien, kun ihminen ensimmäisen kerran tarttui tikkuun ja piirsi viivan multaan. Se on tapa ilmaista itseämme, jakaa tarinoitamme ja olla yhteydessä toisiimme. Vuosisatojen kuluessa taide on saanut monia eri muotoja. Jokaisessa taiteenlajissa on oma viehätyksensä, tässä niistä muutamia.

 • Maalaus. Yksi suosituimmista taidemuodoista on maalaus. Maalauksia voidaan tehdä erilaisilla välineillä, kuten öljyväreillä, akryylimaaleilla ja vesiväreillä. Tämäntyyppinen taide on yleensä esillä kankaalla, mutta sitä voi olla myös seinillä, puulla, metallilla, lasilla ja muilla pinnoilla.
 • Piirtäminen. Piirtäminen on toinen laajalti käytetty taidetyyppi, jota voidaan tehdä lyijykynillä, hiilellä, pastelleilla ja muilla välineillä. Piirustukset voivat olla joko realistisia tai abstrakteja. Maalausten tavoin niitä voidaan esittää erilaisilla pinnoilla.
 • Kuvanveisto. Kuvanveisto on taiteenlaji, jossa muotoillaan materiaaleja, kuten savea, kiveä, puuta, metallia tai lasia, kolmiulotteisiksi esineiksi. Veistokset voivat olla joko vapaasti seisovia tai taustapintaan kiinnitettyjä.
 • Valokuvaus. Nykypäivän digitaaliaikana valokuvauksesta on tullut yksi suosituimmista taiteenlajeista. Tässä taidemuodossa kuvataan ihmisiä, paikkoja, asioita tai tapahtumia kameroiden avulla. Valokuvat voivat olla joko digitaalisia tai filmipohjaisia.
 • Painaminen. Painaminen on taiteenlaji, jossa luodaan kuvioita matriisiin (yleensä puusta tai metallista) ja siirretään ne sitten pinnalle (yleensä paperille tai kankaalle). Yleisiä painotekniikoita ovat kaiverrus, etsaus, litografia ja silkkipaino.
 • Runous. Runous on taiteenlaji, jossa käytetään sanoja merkityksen luomiseen. Se voi olla kirjoitettua tai puhuttua. Runot voivat olla pitkiä tai lyhyitä ja ne voivat käsitellä mitä tahansa aihetta.
 • Graafinen suunnittelu. Graafinen suunnittelu on taiteenlaji, jossa yhdistetään tekstiä ja kuvia viestien tai ideoiden välittämiseksi sekä digitaalisessa että painetussa muodossa. Graafiset suunnittelijat käyttävät typografiaa (tekstin sijoittelu ja tyyli), väriteoriaa, visuaalista hierarkiaa ja tilaa luodakseen visuaalisesti houkuttelevia malleja, jotka välittävät monimutkaista tietoa selkeästi ja tehokkaasti.
 • Arkkitehtuuri. Arkkitehtuuri on sekä taidetta että tiedettä, johon kuuluu kaikenlaisten rakenteiden kuten erilaisten talojen, siltojen, tunnelien, pilvenpiirtäjien, temppelien ja museoiden suunnittelu. Arkkitehtien on otettava huomioon sekä toiminnallisuus että estetiikka suunnitellessaan näitä rakenteita. Toisin sanoen heidän työnsä ei saa ainoastaan näyttää hyvältä, vaan sen on myös palveltava sitä tarkoitusta, johon se on suunniteltu.

Tyylisuunnissa on paljon eroja

Oletko koskaan miettinyt, mikä ero on impressionismin ja abstraktin ekspressionismin välillä? Tai oletko kenties käynyt taidemuseossa etkä ole voinut ymmärtää, miksi modernit maalaukset olivat niin… no, moderneja? Seuraavaksi esittelemme taiteen eri tyylisuuntia.

Klassiset tyylit

Kaksi ikonisinta ja tunnetuinta taidetyyliä ovat impressionismi ja renessanssi. Impressionismi sai alkunsa Ranskassa 1800-luvun lopulla ja sille on ominaista valon ja värien käyttö voimakkaan kokonaisvaikutelman luomiseksi tarkkojen yksityiskohtien sijaan. Tunnetuimpia impressionistisia maalareita ovat muun muassa Claude Monet ja Pierre-Auguste Renoir.

Renessanssitaide puolestaan kattaa laajan kirjon eri tyylilajeja, jotka syntyivät 1300-1600-luvuilla. Tänä aikana taiteilijat alkoivat siirtyä pois uskonnollisista aiheista ja keskittyä sen sijaan maalaamaan realistisia arkielämän kohtauksia. Tunnetuimpia renessanssitaiteilijoita ovat Leonardo da Vinci ja Michelangelo.

Nykyaikaiset tyylit

Modernimpiin tyyleihin kuuluvat esimerkiksi abstrakti ekspressionismi ja kubismi. Abstraktia ekspressionismia pidetään usein yhtenä ensimmäisistä todella “moderneista” maalaustaiteen muodoista, sillä se sai alkunsa 1940-luvulla New Yorkissa. Tälle tyylilajille on ominaista rohkeiden värien ja siveltimenvetojen käyttö sekä epärepresentatiivinen kuvasto. Tunnetuimpiin abstraktin ekspressionismin maalaajiin kuuluvat Jackson Pollock ja Mark Rothko.

Kubismi puolestaan syntyi Pariisissa 1900-luvun alussa. Sen loivat Pablo Picasso ja Georges Braque vastareaktiona perinteisille renessanssin ajan maalaustekniikoille. Kubistisille maalauksille ovat ominaisia geometriset muodot ja moninaiset perspektiivit ja usein niissä vältetään tunnistettavien kuvien esittäminen kokonaan.

Mitä taide merkitsee eri ihmisille

Kysymykseen siitä, mitä taide merkitsee eri ihmisille, ei ole yhtä ainoaa vastausta. Joillekin taide on kauneuden ja inspiraation lähde, josta voi nauttia ja jota voi arvostaa. Toisille se on tapa ilmaista itseään, kanavoida tunteensa ja luovuutensa johonkin konkreettiseen. Se voi olla myös eräänlaista itsehoitoa, tapa rentoutua ja purkaa stressiä. Joillekin ihmisille taide on kaikkea tätä ja paljon muuta. Taiteen kauneus on siinä, että se voi merkitä mitä ikinä haluat sen merkitsevän ja se voi olla mitä ikinä haluat sen olevan. Nautitpa sitten maalausten katselusta museossa tai musiikin kuuntelusta autossasi, taide on kaikkialla ympärillämme odottamassa, että se löydetään ja siitä nautitaan.

Taiteen hyödyt yksilölle

Olipa taide sinulle mitä tahansa, sen sisällyttämisestä elämääsi on lukemattomia etuja. Tässä on vain muutamia syitä, miksi jokainen tarvitsee taidetta elämäänsä:

Taide voi vähentää stressiä ja parantaa mielialaa

Maalasit, piirsit tai valokuvasit, taiteellinen harrastus vähentää tutkitusti stressiä ja parantaa mielialaa. Eräässä tutkimuksessa kävi jopa ilmi, että taidekurssille osallistuneilla oli alhaisemmat stressihormoni kortisolin pitoisuudet kuin niillä, jotka eivät osallistuneet mihinkään luovaan toimintaan. Jos siis etsit keinoa rentoutua pitkän päivän jälkeen, tartu pensseliin tai saveen ja anna luovuutesi virrata!

Taide voi auttaa sinua ilmaisemaan itseäsi

Jos et löydä sanoja ilmaistaksesi tunteitasi, taide voi olla hyödyllinen keino. Tutkimukset ovat osoittaneet, että luovaa toimintaa harrastavien ihmisten on helpompi ilmaista tunteitaan kuin niiden, jotka eivät harrasta luovaa toimintaa. Lisäksi taidetta voi käyttää itsehoidon muotona; ilmaisemalla itseäsi luovasti voit ymmärtää paremmin ajatuksiasi ja tunteitasi ja oppia käsittelemään niitä terveellä tavalla.

Taide voi vahvistaa immuunijärjestelmääsi

Taide ei ole vain hyväksi mielenterveydellesi, vaan se on hyväksi myös fyysiselle terveydellesi! Tutkimukset ovat osoittaneet, että luovaan toimintaan osallistuminen voi vahvistaa immuunijärjestelmääsi ja nopeuttaa paranemista. Jos siis tunnet itsesi huonovointiseksi, tartu värityskirjaan tai värikyniin – ne voivat olla lääke!

Taide tuo erilaiset ihmiset yhteen

Erilaiset ihmiset voivat olla yhteydessä toisiinsa taiteen avulla monin tavoin. Yksi tapa on jakaa suosikkiteoksiaan toistensa kanssa. Se, mikä voi olla jonkun suosikkitaulu, voi olla hyvin erilainen kuin toisen ihmisen suosikkitaulu, mutta sillä ei ole väliä. Tämä yhteinen kokemus voi auttaa luomaan siteen kahden ihmisen välille, joilla ei ehkä muuten olisi ollut mitään yhteistä.

Taide tarjoaa ihmisten välille yhteisen asian, joka voi toimia keskustelun aloittajana. Jos esimerkiksi olet juhlissa ja huomaat, että jonkun seinällä roikkuu suosikkitaiteilijasi maalaus, teillä on nyt jotain mistä puhua! Tämä yhteinen kiinnostuksen kohde voi auttaa sinua murtamaan jään ja tutustumaan johonkin uuteen henkilöön.

Lopuksi taide voi toimia pysyvänä muistona ystävien ja läheisten kanssa vietetyistä onnellisista hetkistä. Oletetaan esimerkiksi, että olit lomalla parhaan ystäväsi kanssa ja ostit matkamuistoksi puisen veistoksen paikallisesta maamerkistä. Joka kerta kun katsot veistosta, saat muistutuksen siitä, miten ihanaa aikaa teillä oli tuolla matkalla. Nämä onnelliset muistot säilyvät mukanasi vielä pitkään matkan jälkeenkin ja ne auttavat lujittamaan sidettä sinun ja ystäväsi välillä.

Taiteen avulla voidaan ilmaista tunteita

Oletko koskaan nähnyt taideteoksen, joka sai sinut tuntemaan olosi onnelliseksi, surulliseksi tai vihaiseksi? Ehkä se oli kaunis maisemamaalaus, joka sai sinut tuntemaan olosi rauhalliseksi tai voimakas muotokuva, joka sai sinut tuntemaan olosi inspiroituneeksi. Mutta miksi näin on? Mikä taiteessa tekee siitä niin erityistä ja voimakasta?

Taiteilijoilla on ainutlaatuinen kyky välittää tunteitaan ja kokemuksiaan teostensa kautta. Ja koska me katsojat kykenemme myös tuntemaan tunteita, pystymme olemaan yhteydessä taiteilijaan syvällä tasolla. Kun näemme taideteoksen, joka kiinnittää huomiomme ja puhuttelee meitä, se vaikuttaa meihin paitsi tunnetasolla myös henkilökohtaisella tasolla. Saatamme nähdä itsemme heijastuvan taiteilijan kokemukseen tai saada muistutuksen omista menneistä kokemuksistamme.

Sen lisäksi että taide on henkilökohtaista ja tunteita herättävää, se on myös uskomattoman voimakasta, koska sen avulla voidaan lisätä tietoisuutta tärkeistä asioista. On esimerkiksi monia tunnettuja protestitaideteoksia, joissa kritisoidaan sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta tai poliittista korruptiota. Näillä teoksilla on usein syvällinen vaikutus katsojiin, koska ne pakottavat meidät kohtaamaan tiettyjen tilanteiden ruman todellisuuden. Vaikka emme olisikaan samaa mieltä taideteoksen sanomasta, se voi silti saada meidät pohtimaan asiaa syvällisemmin.

Taide on yksi voimakkaimmista viestintämuodoista, koska sen avulla voidaan ilmaista monenlaisia tunteita. Olipa kyse sitten siitä, että näemme itsemme heijastuvan taiteilijan kokemuksessa tai että meidät saatetaan tietoisiksi tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, taiteella on kyky puhua meille syvällä tasolla.

Sinäkin voit tehdä taidetta

Taide on tarkoitettu kaikille. Et tarvitse mitään erityisiä taitoja tai lahjakkuutta luodaksesi jotain kaunista – tarvitset vain hieman mielikuvitusta. Pienellä harjoittelulla kuka tahansa voi oppia tekemään taidetta. Taiteen tekemisessä on hienoa se, ettei sääntöjä ole. Voit päästää luovuutesi valloilleen ja kokeilla erilaisia tekniikoita, kunnes löydät jotain, joka sopii sinulle.

Vinkkejä taiteen luomiseen

Monet ihmiset ajattelevat, että taiteen pariin pääseminen on vaikeaa tai että siihen tarvitaan luontaista lahjakkuutta. Tämä ei pidä paikkaansa. Kuka tahansa voi päästä taiteen pariin, olipa hänen taitotasonsa tai taustansa mikä tahansa. Tarvitaan vain halua oppia ja hieman luovuutta. Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten pääset alkuun taiteen tekemisessä.

 1. Päätä, millaista taidetta haluat tehdä. Taidetta on niin monenlaista, maalaamisesta ja piirtämisestä kuvanveistoon ja sekatekniikkaan. Voi olla hyödyllistä katsoa esimerkkejä kustakin taidetyypistä, ennen kuin päätät, mitä niistä haluat kokeilla. Kun olet päättänyt, voit alkaa tutkia kyseisen taidetyypin perusteita ja kerätä tarvikkeita.
 2. Etsi inspiraatiota. Suuri osa taiteen tekemistä on inspiraation hakeminen. Inspiraatio voi löytyä mistä tahansa – luonnosta, muista taideteoksista, tunteistasi, muistoistasi ja niin edespäin. Kun sinulla on ajatus siitä, mitä haluat luoda, on paljon helpompi ryhtyä tekemään taideteosta.
 3. Kokeile ja harjoittele. Ainoa tapa oppia tekemään taidetta paremmin on kokeilla ja harjoitella mahdollisimman paljon. Oikotietä ei ole – sinun on vain jatkettava ja kokeiltava uusia asioita, kunnes löydät oman ainutlaatuisen tyylisi. Älä pelkää tehdä virheitä – ne ovat osa oppimisprosessia!

Erilaisia tapoja harjoittaa taidetta

Yksi taiteen hienoista puolista on se, että sen tekemiseen on niin monia eri tapoja. Riippumatta siitä, työskenteletkö mieluummin perinteisillä välineillä kuten lyijykynällä ja paperilla vai oletko kiinnostuneempi kokeilemaan digitaalisia työkaluja, vain taivas on luomisen rajana. Tässä muutamia tapoja taiteen harjoittamiseen:

Lyijykynä ja paperi. Tämä on luultavasti klassisin taiteen tekemisen väline ja se on hyvä tapa aloittaa. Lyijykynää ja paperia on helppo löytää ja ne ovat edullisia, joten ne sopivat erinomaisesti kokeiluun. Etkö ole varma, mistä aloittaa? Kokeile etsiä netistä esimerkiksi hakusanoilla “aloittelijan piirustusharjoituksia” – löydät paljon hyviä ideoita, joiden avulla saat luovuuden virtaamaan!

Maalaus. Maalaus on toinen klassinen väline, joka tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia. Piditpä sitten akvarelleista, akryyleistä tai öljyväreistä, sinulle löytyy varmasti juuri sopiva maalaustekniikka. Jos et ole koskaan ennen tarttunut pensseliin, suosittelemme etsimään netistä tietoa maalaamisen perustekniikoista – saatat yllättyä siitä, miten helppoa aloittaminen on!

Veistäminen. Veistäminen on kolmiulotteinen taidemuoto, jota voidaan luoda monista eri materiaaleista, kuten savesta, metallista, puusta, lasista ja kivestä. Jos olet kiinnostunut tutustumaan kuvanveistoon, mutta et tiedä mistä aloittaa, harkitse kurssia paikallisessa yhteisökeskuksessa tai taidekoulussa – työskentely ammattilaisen kanssa voi auttaa sinua saamaan tuntumaa välineeseen ja oppimaan joitakin perustekniikoita.

Valokuvaus. Valokuvaus on toinen loistava vaihtoehto, jos etsit välinettä, joka tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia. Parasta valokuvauksessa on se, että lähes kaikilla on nykyään käytössään kamera – vaikka se olisi vain älypuhelimessa oleva kamera! Jos kuitenkin haluat viedä valokuvaustaitosi seuraavalle tasolle, suosittelemme investoimaan DSLR-kameraan ja käyttämään aikaa sommittelun, valaistuksen ja muiden valokuvauksen tärkeiden elementtien opetteluun.

Taiteen aloittamisen ei tarvitse olla pelottavaa tai ylivoimaista. Aloita jostakin ja anna luovuutesi virrata! Kuka tietää – saatat yllättyä, mitä kaikkea pystyt luomaan.

Taide kuuluu kaikille

Taide on meitä kaikkia varten. Sillä on voima saada meidät tuntemaan ja sen avulla voidaan jopa saada aikaan yhteiskunnallista muutosta. Sinun ei tarvitse mennä museoon tai käyttää kryptovaluuttaasi kalliin taideteoksen ostamiseen nauttiaksesi taiteesta. Taidetta on nimittäin kaikkialla. Avaa silmäsi ja voit löytää sen!

Et myöskään tarvitse koulutusta tai erityistaitoja voidaksesi luoda taidetta itse. Mikset lisäisi elämääsi hieman kauneutta? Olipa kyse sitten maalaamisesta, piirtämisestä, valokuvaamisesta, tilkkutyöskentelystä, keramiikasta tai jostain täysin muusta – ryhdy luovaksi ja nauti prosessista!