Taiteen tekeminen lisää hyvinvointia

Monessa valossa taide jää aliarvostetuksi yhteiskunnassa. Tämä voi johtua taloudellisista syistä, jolloin rahaa ei riitä tai sitä ei priorisoida taiteen tukemiseen ja kehittämiseen. Tämä ei suinkaan ole ainoa ongelma, vana enemmänkin ihmisten asenteet taiteen tekemistä kohden. Harva harrastaa mitään taiteellista, vaan ennemmmin harrastetaan erilaisia lajeja, jossa niin sanotusti suoritetaan. Näitä voivat olla esimerkiksi juokseminen, salilla käynti tai blogin kirjoittaminen. Näissä harrastuksissa ei tietenkään sinällään ole mitään vikaa, mutta ne eivät välttämättä tuo toivottua vastapainoa arkisen stressaavalle työnteolle. Sen sijaan ne voivat joko lisätä stressiä, mikäli tavoitteeet ovat korkealla ja vapaa-ajankin osalta tulosta pitää syntyä tavalla tai toisella. Taide sen sijaan eroaa näistä sillä tavoin, että siinä on nimenomaan tärkeää jättää suorittaminen täysin pois ja keskittyä vain ja ainoastaan luovuuteen ja antaa sille valta ilman estoja.

Välillä on tärkeää tehdä jotain täysin hyödytöntä

Miksi tämä taiteellisuus tai taiteen tekeminen jollain tapaa sitten edistäisi hyvinvointia? Tapojahan on monia: sinun ei tarvitse piirtää tai kirjoittaa runoja, voit vaikkapa tanssia tai laulaa. Tapoja on siis varmasti niin paljon kuin tekijöitäkin, mutta jotain sama akaikissa näissä erilaisissa taiteen aktiviteeteissa on. Kaikissa niistä pitää keskittyä. Tällöin et edes pysty stressata tai alitajuisesti murehtia muista arjen asioista, kun fokuksesi on 100-prosenttisesti siinä, mitä juuri parhaillaan olet tekemässä. Sinun keksittymienn ei myöskään ole missään sellaisessa, jossa tulisi kiireellä luoda jotain, vaan saat käyttää juuri niin paljon aikaa kuin luovuuden prosessi ottaa, eikä valmiiksi tuleminen ole aina taiteen tavoitteena. Voitkin irrottautua kaikista erilaisista ajatuslukoista ja ajattleutapojen kahleista ja vapauttaa ajattelusi taiteen kautta. Voit tehdä esimerkiksi juuri sellaista liikettä kuin haluat, välittämättä miltä se näyttää. Voit niin ikään maalata tai kirjoittaa juuri sellaisia kuvia, linjoja sekä tekstejä kuin vain mieleen juolahtaa. Tämä onkin erityisen tärkeää hyvinvoinnille: välillä tehdä jotain niin sanotusti täysin hyödytöntä. Ja taide on tähän vallan oivallinen tapa. Jostain syystä tähän suhtaudutaan kuitenkin skeptisemmin kuin vaikkapa kirjan lukemiseen, televisio-ohjelmien katselemiseen tai vaikkapa nettipelien pelaamiseen. Niistä voit lukea lisää tältä sivulta. Sen sijaan taide harrastuksena jää vain pienen osan yhteiskunnasta harrastukseksi.

 

Taiteessa ei ole tarkoitus olla hyvä

Ehkäpä suurin syy, miksi ihmiset eivät ala yhtäkkiä harrastamaan jotain taiteellista, on harhaluulo, että siinä tulisi olla jotenkin loistava. Tämä ei kuitenkaan suinkaan ole tärkeää, vaan kaikki tasot ovat aivan yhtä hyviä. Taide on nimittäin luonnollisesti täysin subjektiivisesti arvosteltavissa. Aivan yhtä hyvin siis täysin kokematonkin ihminen voi liittyä vaikkapa teatterikerhoon tai tanssiryhmään. Aivan varmasti sinut otetaan avosylin mukaan. Suurin kynnys on varmasti se käsitys, että kaikki muut ovat niin hyviä. Kyllä, läpi elämänsä tanssineet ihmiset ovat lahjakkaita tanssijoita. Ja tämä on tietenkin luonnollista. Se johtuu kuitenkin siitä, että he itse jäivät jossain elämänsä vaiheessaa koukkuun tähän ihanaan harrastukseen ja halusi jatkaa sen ylläpitämistä läpi elämän. Tämä ei kuitenkaan tee tanssin aloittamista sinulle mitenkään liian myöhäiseksi. Toisekseen, taidetta voi tehdä hyvinkin monella tapaa. Tanssi, teatteri, piirtäminen ja kuvanveisto ovat ehkäpä yksiä perinteisemmistä tavoista. Sen lisäksi voit harrastaa paljon erilaisia erikoisempia lajeja, kuten sirkustaide, tanssiteatteri, runonlausunta tai vaikkapa kuviokellunta. Anna luovuudelle vapaus äläkä rajoita itseäsi minkään tiettyjen kaavojen ja tapojen mukaan!

Toisaalta, mikäli et pidä taiteellisuudesta ja olet mieluummin sivusta seuraajana, niin voit aivan yhtä hyvin jatkaa television katselua, nettipelien pyörittämistä tai vaikkapa lenkillä käymistä. Tämä ei tee sinusta mitenkään huonompaa, vaan tämä on sinun tapasi rentoutua!