Ars 40 vuotta Häme

mv

Tässä taidenäyttelyssä kohtaavat maailman konfliktit, hyvä, paha , vapaus ja viattomuus. Tämä teoskokonaisuus on varsin rankka ja sen käsittelemiseen kannattaakin varata enemmän kuin tunti. Koko teoskokonaisuuden kantavana voimana ovat edellä mainitut kysymykset sekä sisäisen ja ulkoisen todellisuuden kohtaaminen brutaalila tavalla.

Kyseinen teoskokonaisuus kantaa nimeä “Phosphenes”, joka tarkoittaakin vapaasti käännettynä valon näkemistä ilman todellista valonlähdettä. Pyrkimystä sisäiseen näkemiseen ja asioiden hahmottamiseen tavallisesta totutulla tavalla.

Mika Vesalahti on Helsinkiläinen kuvataiteilija, joka valmistui vuonna 1992 kuvataideakatemiasta. Tätä ennen vuonna 1988 Vesalahti oli valmistunut jo vapaasta taidekoulusta.

Vesalahden teoksissa on hyvin usein selvästi esillä yhteikunnallinen aspekti ja eokset rakentuvatkin uesin vastakkainasettelulle akselilla hyvä/paha. Itse Vesalahti kuvailee tyyliään sellaiseksi, jossa yhdistyy sekä monumentaalinen, pelkistetty kuin myös selkeä sommittelu yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Mustepiirrustusten osalta teokset ovat usein sommittelultaan runsaita ja ne sekä kantavat että jäsentävät median meille tuottamaa kuvatulvaa.

Mikä tekee ihmisestä hyvän, minkälainen elämänpolku siihen johtaa ja miksi joissakin tapauksissa paha ottaa vallan ja ihminen syösksyy syvälle pimeyden valtakuntaan. Kyseinen näyttely pyrkiikin herättämään katsojaa ja astumaan mukavuusjattelumallin ulkopuolelle miettimään, miksi ja miten maailma on sellainen kuin se on? Pyrkimyksenä onkin vuoropuhelu itsensä kanssa ja oman sisäisen minän reaali tavoittaminen.