Hämeen Taidetoimikunta

Image result for taike

Hämeen Taidetoimikunta toimii Kaakkois-Suomen ja Hämeen alueella, tavoitteenaan edistää alueiden taiteilijoiden työskentelyolosuhteita ja verkostointia. Kohdealueena ovat lähes kaikki taiteen alueet, kuten kuvataide, tanssi, arkkitehtuuri ja veistostaide.

 

Hämeen Taidetoimikunta pyrkii myös omalta osaltaan järjestämään erilaisia tapahtumia joissa taitelijat saavat lisää näkyvyyttä ja mahdollisuuden töidensä esittelyyn myös laajemmalle yleisölle. Apurahat ovat myös tärkeä osa, koska niiden avulla varmistetaan se että taiteen tekijät saavat tarpeellisen ajan ja edellytyksen toimia taiteen hyväksi.

 

Vuosittain valittava läänintaiteilija on myös Taidetoimikunnan valitsema ja kyseinen taiteilija saakin valitsemisvuotenaan runsaasti sekä mediahuomiota että mahdollisuuksia osallistua erilaisiin projekteihin ja poikkitaiteellisiin missioihin.

 

Samankaltaisia Taidetoimikuntia toimii Suomessa useita ja ne kaikki toimivat samanlaisen periaatteen alaisuudessa. Taideneuvosto valitsee myös aina kahden vuoden välein valittavan taidetoimikunnan jäsenet, joita on yhteensä 75 henkilöä. Tämä valittu toimikunta päättää monista eri näyttämö-,sirkus-,tanssi-,performassi- ja esitystaiteen apurahoista ja palkinnoista. Tästä syystä onkin tärkeää, että Taideneuvosto koostuu monipuolisesta joukosta taiteen ammattilaisia.

 

Taiteen edistämiskeskus on myös panostanut todella paljon lasten ja nuortenkulttuuriin ja sen edistämiseen sekä kehittämiseen. Tämän projektin yksi tärkeimpiä missioita on, että taide ja kulttuuri olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa kaikille. Suomessa saatavuuden esteinä ovat esimerkiksi maantieteelliset, taloudelliset sekä persoonatasolla liikunnalliset esteet.

 

Taidetoimikunnat tekevät siis Hämeessä, mutta myös koko Suomessa todella tärkeää työtä, joka varmistaa taiteen saamisen myös tuleville sukupolville.

 

 

taide123456