Kulttuuri osana opetussuunnitelmaa

kulttuuripolku

Hämeenlinnassa on tehty päätös tuoda kulttuuri vahvasti osaksi opetussuunnitelmaa. Hankkeen nimi on Kulttuuripolu ja sen tavoitteena on tavoittaa kaiken kaikkiaan yli 10 000 lasta joka vuosi.

Koko projekti sai alkusysäyksen siitä, kun työryhmä mietti mikä olisi paras tapa saada lapset ja nuoret osallistumaan ja kiinnostumaan sekä taiteesta että kulttuurista kokonaisvaltaisesti. Hankkeen toteutus ei ollut ihan niin helppoa kuin voisi kuvitella, sillä hankkeessa oli ajateltava sekä opetuksen, kuin myös taiteen näkökulmaa asiassa.

Mukaan saatiinkin todella kiitettävästi paikallisia toimijoita ja tahoja, kuten esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunginmuseo, kirjasto, Hämeen linna, Militaria Museo, Taidemuseo sekä Hämeenlinnan Teatteri.

Projektin taustalla on siis runsaasti nimekkäitä ja arvostettuja tahoja, jotka kaikeksi onneksi lähtivät mukaan todella mielellään. Onhan taiteen ja kulttuurin edistämistyö toki myös kaikkien edellä mainittujen instanssien etu.

Mukana tässä upeassa ja erilaisessa pilottihankkeessa on yhteensä 44 koulua ja 42 päiväkotia Hämeenlinnan seudulla.

Tavoitteena on ollut rakentaa toimiva kokonaisuus, jossa opetus sekä taide lyövät kättä. On myös todettu että on ensiarvoisen tärkeää että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus päästä osallistumaan taiteen tekoon. Tästä syystä tähän projekstiin onkin sisällytetty runsaasti erilaisa työpajoja ja muuta osallistavaa toimintaa.

Kulttuuripolussa on olemassa eri tasoja, jotka kaikki antavat erilaista tietoutta opiskelijoille.

Perustasolla varmistetaan että taiteen ja kulttuurin peruspalvelut ovat kaikille saavutettavissa ja lähtökohtana on tasa-arvo ja palvelujen hyvä saatavuus.

Tavoitetasolla annetaan opiskelijoille mahdollisuus päästä kokemaan erilaisia kulttuurisisältöjä ja tällä tasolla koulu tai päiväkoti voi joutua maksamaan pieniä summia esimerkiksi pääsymaksuista.

Mediaväylä on uusin ja laajin Kulttuuripolun tasoista ja siellä opiskelija voi päästä kokemaan ja opiskelemaan digitaalista mediaa. Ideana ja tavoitteena on lisätä mediakasvatusta ja valmistaa opiskelijoita entistä parempaan medialukutaitoon ja mediailmaisuun.